Naše služby

Inžiniering stavieb

Riadenie a dozorovanie stavieb, výkon činnosti stavbyvedúceho, odborné merania, stavebné cenárstvo

Výkopové práce

Poskytujeme služby v oblasti zemných a výkopových prác našimi pásovými rýpadlami.

Búracie a demolačné práce

Komplexné služby súvisiaciace s búracími prácami vykonávanými metódou postupného rozoberania budov a stavieb vlastnými mechanizmami.

Stavebná činnosť

Výstava pozemných a inžinierskych stavieb, riadenie a dozorovanie stavieb podľa § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

Sanácie betónových konštrukcií

Oprava betónových konštrukcií, ktoré sú poškodené v dôsledku mechanických alebo chemických vplyvov.

Projektová a inžinierska činnosť

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb.

Prečo si nás vybrať ?

25 rokov skúseností

Profesná zdatnosť a vzdelanie

Zodpovedný prístup k zákazníkom

Zákazníci & Partneri

 
© Copyright - ISDS s.r.o